ESD - פיתוח סביבה וקיימות

אסטרטגיה ומיתוג

קונספט- חברה עם ערך, לוקחים ברצינות את תחום הבניה הירוקה, חותרים לאיכות בלתי מתפשרת, יוקרתיים.

סיפור- מהראשונים שפתחו את תחום הייעוץ לבניה הירוקה, ידועים כמומחים, בעלי קשרים, בעלי מקצוע טובים. 

בידול- מוניטין טוב, סטנדרט גבוה, מקלים על תהליכים- בתמונה הרחבה המומחיות חוסכת במאמץ ובכסף

Re-Branding לחברה ותיקה שרוצה להישאר רלוונטית ומובילה בתחומה

Leading Since 2010

ערכי המותג

 מודעות סביבתית מוגברת

מקצועיים

מומחים בעלי עקרונות

קלאסי

מייסדים

Re-Branding לחברה ותיקה שרוצה להישאר רלוונטית ומובילה בתחומה

Leading Since 2010

קונספט- חברה עם ערך, לוקחים ברצינות את תחום הבניה הירוקה, חותרים לאיכות בלתי מתפשרת, יוקרתיים.

סיפור- מהראשונים שפתחו את תחום הייעוץ לבניה הירוקה, ידועים כמומחים, בעלי קשרים, בעלי מקצוע טובים. 

בידול- מוניטין טוב, סטנדרט גבוה, מקלים על תהליכים- בתמונה הרחבה המומחיות חוסכת במאמץ ובכסף

ערכי המותג

 מודעות סביבתית מוגברת

מקצועיים

מומחים בעלי עקרונות

קלאסי

מייסדים