Diana Rakov- Interior Designer

אסטרטגיה ומיתוג

קונספט- לא המעצבת הישראלית הטיפוסית

סיפור- לדיאנה יש סיפור אהבה עם עיצוב, כמעט מכל תחום, דווקא כשפנתה ללימודי קשרי חוץ

נתקלה בהזדמנות לעצב את חלל הקפיטריה של האוניברסיטה שנהרס בפיגוע. משם הכל

היסטוריה. היא פנתה ללימודי עיצוב פנים, בשילוב עם קשרי החוץ, הצליחה לייצר מוניטין איכותי

ומקורי כשעבדה עם מוצרים של מעצבי חוץ שלא היו מוכרים בנוף הישראלי. דיאנה עבדה עם

מעצבים ידועים רבים, טרם פנתה לעצמאות.

בידול- UpScaleInteriors  UpScaleCreation – שילוב של מסתורין, עם חוזק ועדינות

UpScale Creation

ערכי המותג

אוניברסלי
מסתורין
תעוזה
יוצא דופן
יוקרתי

קונספט- לא המעצבת הישראלית הטיפוסית

סיפור- לדיאנה יש סיפור אהבה עם עיצוב, כמעט מכל תחום, דווקא כשפנתה ללימודי קשרי חוץ

נתקלה בהזדמנות לעצב את חלל הקפיטריה של האוניברסיטה שנהרס בפיגוע. משם הכל

היסטוריה. היא פנתה ללימודי עיצוב פנים, בשילוב עם קשרי החוץ, הצליחה לייצר מוניטין איכותי

ומקורי כשעבדה עם מוצרים של מעצבי חוץ שלא היו מוכרים בנוף הישראלי. דיאנה עבדה עם

מעצבים ידועים רבים, טרם פנתה לעצמאות.

בידול- UpScaleInteriors  UpScaleCreation – שילוב של מסתורין, עם חוזק ועדינות

UpScale Creation

ערכי המותג

אוניברסלי
מסתורין
תעוזה
יוצא דופן
יוקרתי